Publikation

UNTITLED#32

”Örebro Konstskolas elever är de konstnärer som vi kommer att möta i framtiden. De är så klart präglade av vår tid. Men hos dem finns också fröet till vad som ska komma sedan. De ska göra den konst som ännu inte finns. Därför är elevutställningar av denna typ en mycket spännande föraning av vad som ska komma. Dessutom är den yviga bredd som finns hos en sådan här utställning spännande i sig.

Den utställning som nu är aktuell är möjligen den 32:a avslutningsutställningen i Örebro Konstskolas historia. I alla fall är Örebro Konstskola nu 32 år. Därför heter utställningen Untitled #32. Och många utställningar har det blivit. I tomma butiker, på länsmuseet, i nedlagda fabrikslokaler och många andra ställen. Vi har också ställt ut i Polen, Ryssland och England.

Denna gång är vi på Örebro Konsthall och breder ut oss i alla dess skrymslen och vrår. Det är 36 utställare, både skolans förstaårs- och andraårselever. De ställer ut verk i alla möjliga tekniker – olika sorters måleri, teckningar, grafik, fotografi, text, skulpturer, video med mera.

Utställningsansvarig är konstnären och lärare Ulf Lernhammar. Till sin hjälp har han haft en arbetsgrupp av elever".

Många hälsningar från oss på Örebro Konstskola

Vernissage Torsdag 24 maj lö 18-20.

Örebro Konstskola driver utbildning i fri konst på nivån mellan gymnasium och högskola.  Den konstnärliga grundutbildningen är på två år och är av hög kvalitet, många av eleverna som sökt vidare till konsthögskola åren har också kommit in.

Utställningen är öppen

För mer information

Telefon 019-21 49 00

E-post konsthallen@orebro.se

Pågående utställningar

Kommande utställningar

Tidigare utställningar