Publikation

Örebro kommuns konstsamling

Offentlig konst, 1%, samling och utlån.

Örebro konsthall ansvarar för kommunens inköp och vård av konstsamlingen som består av drygt 8100 verk, 7800 st är så kallad lös konst, den är flyttbar och finns inomhus. Resten är placerad utomhus, se fliken Offentlig konst. Inköpen görs av konsthallschefen tillsammans med personalen eller tillsammans med den kommunala verksamhet som är beställare. Alla inköpta verk fotograferas och registreras.

Den lösa konsten är flyttbar och består av målningar, teckningar, grafik, textil, fotografi och mindre skulpturer. De flesta av konstverken finns utplacerade inomhus i kommunens olika verksamheter. På konsthallen finns ett mindre lager där kommunens personal kan låna konst till sina verksamheter och till sina arbetsrum.