Publikation

Mishka Henner

Counter-intelligence
Mishka Henner, född 1976, utforskar, blottlägger och avslöjar människans förhållande till jorden och till varandra med internet, gatubilder och googles kartfunktion som sina verktyg. Hans fotografier bär spår av övervakning som utförs av stater runtom i världen.

Mishka Henner, som nu för första gången ställer ut i Sverige, är född 1976 i Belgien men numera bosatt i Manchester, England. Han har tidigare ställt ut separat och i grupputställningar i både Europa, Australien och USA Han är bland annat representerad i Museum of Modern Art i USA, hos Centre Pompidou i Frankrike och på Viktoria and Albert Museum, England. Han ger ut böcker på eget förlag, företrädesvis som print on demand. Hans verk No Man´s Land var 2013 nominerat till Deutsche Börse Photography Prize

Henners utställning Counter-intelligence på Örebro Konsthall fokuserar på verk där han med hjälp av den moderna tidens kommunikationsverktyg blottlägger skeenden. Henner är ingen aktivist utan låter det avslöjande i verken tala för sig själv. Till exempel, i serien 51 US Millitary Outposts hittar han koordinatinformation i bilder som amerikanska soldater lagt upp som blottar den geografiska placeringen av hemliga baser, i Feedlots ser vi från satellitbilder påverkan av nötkreatursfabriker på landskapet och i videoverket I´m not the only one fokuserar han på människans ensamhet genom att ställa videosekvenser från Youtube bredvid varandra, sekvenser där användare har lagt upp sin egen inspelning av sången med samma namn mot internets miljardpublik men där ofta Henner är den enda som besökt deras sida.

www.mishkahenner.com


I samarbete med Black Door Gallery.

Logga Black Door Gallery

Utställningen är öppen

För mer information

Telefon 019-21 49 00

E-post konsthallen@orebro.se

Pågående utställningar

Kommande utställningar

Tidigare utställningar